468x60

Hnízdní sezóna supů v Zoo Ostrava

Podobné příspěvky

Hnízdní sezóna supů v Zoo Ostrava

Ostravská zoologická zahrada chová pět druhů supů. Na přelomu zimy a jara postupně všechny chovné páry zahájily hnízdní sezónu. Hnízdění některých druhů vypadá nadějně, některá ale provázejí neúspěchy. Zoo Ostrava je dlouhodobě zapojena do projektů na záchranu evropských supů, proto je každé úspěšné odchované mládě velmi cenné. Většina z nich má totiž šanci být vypuštěna do přírody, aby pomohla posílit volně žijící populace těchto majestátních dravců.

Jak vypadá průběh letošního hnízdění mrchožroutů Starého světa v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava? V mnoha případech skrytě před zraky návštěvníků, jelikož některé páry hnízdí v chovatelském zázemí. Přestože je ve všech případech zásadní přirozený odchov (tedy odchov mláďat rodičovských párem), péče o snůšky a později vylíhlá mláďata nemusí být vždy bezproblémová a mnohdy vyžaduje větší či menší asistenci ze strany chovatelů.

Orlosup bradatý – nejvzácnější sup Evropy

Zoo Ostrava chová dva páry těchto nádherných supů. Hnízdění méně zkušeného páru v expoziční voliéře letos bohužel nebylo úspěšné. Jejich jediné vejce sice bylo oplozené, ale mládě v něm uhynulo při líhnutí z důvodu problematické polohy ve vejci. Druhý pár měl letos vejce dvě, také obě oplozená, která byla inkubována v líhni a samice seděla na podkladcích. Pár totiž v letošní sezóně hnízdil ve voliéře v zázemí, protože v jejich expoziční voliéře musela proběhnout větší oprava. Bohužel i jejich první mládě uhynulo v průběhu klubání. Dne 8. března se ale bez komplikací vylíhlo mládě z druhého vejce. Po pár dnech rozkrmování jej chovatelé podložili zpět na hnízdo k rodičům. Rodičovský pár je velmi zkušený a své mládě okamžitě přijal a začal krmit. V průběhu prvních tří nejrizikovějších týdnů odchovu mláděte byl jeho vývoj na hnízdě pravidelně chovateli kontrolován. Ve stáří jednoho měsíce byla malému orlosupovi odebrána krev na určení pohlaví. To zatím ještě není známo, ale už nyní je jisté, že by toto mládě mělo být vypuštěno do volné přírody.

Sup kapucín – nejmenší sup Afriky, kriticky ohrožený

Zásadně museli chovatelé letos asistovat u odchovu supa kapucína. Samice snesla vejce 23. ledna a i to bylo odebráno do líhně, protože pár vejce na hnízdo v předcházejících letech mnohdy rozbil. Mládě se s pomocí chovatelů vylíhlo 16. března. Po rozkrmení bylo 19. března podloženo na hnízdo rodičovskému páru. Tady byla situace mnohem obtížnější, protože chovný pár nekrmil mládě dostatečně a chovatelé museli mládě na hnízdě 2x denně dokrmovat. Rodičovský pár kontroly mláděte toleroval, takže mládě bylo odchováváno přirozeně.

„Díky každodenní práci a péči chovatelů mládě přežilo kritické období prvních tří týdnů, začalo přibývat na váze a dnes už má více než měsíc. I jemu byla v tomto stáří odebrána krev na určení pohlaví. Z tohoto odchovu máme velkou radost, protože sup kapucín je kriticky ohroženým druhem a jeho početní stavy ve volné přírodě prudce klesají,“ vysvětluje zooložka Adéla Obračajová.

Sup mrchožravý – nejmenší sup Evropy

„Velikou radost máme i ze dvou párů supů mrchožravých. Starší z nich byl sestaven už v roce 2012, ale teprve v letošním roce patnáctiletý samec a čtrnáctiletá samice poprvé v životě zahnízdili (v zázemí). Ptáci postavili hnízdo a inkubují dvě vejce. Zatím nevíme, zda jsou oplozená, ale již snůška je velikým pokrokem,“ popisuje Adéla Obračajová. I mladší pár letos zahnízdil, podruhé v jejich životě. Svou snůšku inkubují ptáci sami v expoziční voliéře.

Sup bělohlavý – nejpočetnější sup Evropy

Pár supů bělohlavých, sestavený v polovině roku 2019, se poprvé pokusil o hnízdění už loni, ale snesené vejce do druhého dne na hnízdě ptáci rozbili. Proto bylo letošní vejce snesené 24. ledna odebráno do líhně a inkubováno tam. Bohužel se z vejce mládě nevylíhlo, embryo v něm uhynulo v první polovině inkubace. Pozitivní je ale minimálně to, že vejce bylo oplozené. Dne 9. dubna však překvapil jiný, zkušený pár, který již mláďata dříve odchoval – samice snesla vejce. Inkubace tentokrát probíhá na hnízdě v expoziční voliéře.

Sup hnědý – největší sup Evropy

Letošní hnízdní sezónu u tohoto druhu provází neúspěch. Zkušený chovný pár supů hnědých si své vejce snesené 18. února inkuboval na hnízdě sám. V předpokládaném termínu líhnutí se opravdu mládě začalo klubat, bohužel však při líhnutí utrpělo fatální poranění břišní dutiny, způsobené snad rodiči nešťastnou náhodou při pomáhání mláděti ven z vejce. I přes okamžitou pomoc chovatelů a veterináře mládě nepřežilo.

Díky každodenní chovatelské práci v Zoo Ostrava a přirozenému způsobu odchovu mladých supů bylo možné pro vypuštění do volné přírody zdarma poskytnout již 19 mladých supů:

  • 15 orlosupů bradatých (14 vylíhnutých v Zoo Ostrava, jednoho adoptovaného a v Ostravě odchovaného)
  • 3 supy hnědé
  • 1 supa bělohlavého

Přestože někteří z nich bohužel zaplatili svým životem kvůli činnosti a nástrahám člověka, většina z nich létá ve volnosti evropské přírody a několik se již také úspěšně zapojilo do reprodukce.

Šárka Nováková

— hnízdní sezóna supů — | Zoo Ostrava | zoomag.cz

Populární příspěvky