468x60

Langur Delacourův – 25 nejohroženější primát světa

Podobné příspěvky

Langur Delacourův

(Trachypithecus delacouri) patří mezi 25 nejohroženějších primátů světa. V důsledku ztráty přirozeného prostředí a lovu pro tradiční asijskou medicínu se Langur Delacourův dostal v posledních desetiletích 20. století na pokraj úplného vyhubení. V roce 1993 byla v oblasti Van Long objevena malá populace langurů Delacourových čítající okolo pouhých 50 jedinců. Díky vyhlášení Van Long za přírodní rezervaci v roce 2001 a systematické ochraně této lokality před pytláctvím, do které byly zapojeny i místní komunity, se tamní populace langurů za posledních 19 let zečtyřnásobila na přibližně 200 jedinců. Rezervace Van Long je tak v současnosti jediným místem ve Vietnamu, a potažmo i na světě, kde se ještě vyskytuje životaschopná populace tohoto kriticky ohroženého primáta v bezpečném prostředí.

Šárka Nováková, foto: T. Nadler

ZOO Ostrava | zoomag.cz

Populární příspěvky