468x60

Mezinárodní den zeber 2021

Podobné příspěvky

Mezinárodní den zeber

Na poslední lednový den připadá Mezinárodní den zeber. Jeho cílem je představit tyto africké lichokopytníky a zároveň upozornit na to, že všechny tři druhy zeber patří k ohroženým zvířatům a je třeba je chránit. V minulých letech mnohé zoologické zahrady připravovaly nejrůznější akce, přednášky a další osvětové aktivity. Letos se kvůli uzavření areálů přenesla řada aktivit na internet, kde si můžete Mezinárodní den zeber připomenout.

Zebry v přírodě

Zebry patří mezi lichokopytníky a vyskytují se pouze v Africe na jih od Sahary. Rozeznáváme tři druhy zeber – zebru Grévyho (Equus grevyi), zebru horskou (Equus zebra) a zebru stepní (Equus quagga). U zebry horské rozlišujeme dva poddruhy – zebru Hartmannové (Equus zebra hartmannae) a zebru kapskou (Equus zebra zebra). Několik poddruhů má i zebra stepní, jako je například zebra damarská (Equus quagga antiquorum), zebra Böhmova (Equus quagga boehmi) nebo zebra Chapmanova (Equus quagga chapmani).

Ohrožení zeber

Největší hrozbou pro zebry je intenzívní využívání půdy jako pastvin pro dobytek a obsazování vodních zdrojů dobytkem. V některých oblastech jsou i nelegálně stříleny. Nejohroženějším druhem je zebra Grévyho. V Mezinárodním červeném seznamu ohrožených druhů je řazena v kategorii „Ohrožený“ (Endangered). V přírodě žijí necelé dva tisíce dospělých jedinců. O něco lépe je na tom zebra horská, která patří do kategorie „Zranitelný“ (Vulnerable). Divoká populace čítá okolo 35 000 dospělých zvířat. Zatím nejpočetnější je zebra stepní. Počet dospělých jedinců se odhaduje na 150 až 250 000 a celková populace čítá asi půl milionu jedinců. Má také největší areál rozšíření. Přesto se v některých oblastech vyskytuje pouze v chráněných oblastech.

V případě nejohroženějších (pod)druhů zeber mají svůj velký význam zoologické zahrady, které tato zvířata úspěšně chovají, a mohou tak sehrát klíčovou roli při jejich zachování na Zemi.

Vyhubená zebra kvaga

Původně byla tato zebra považována za samostatný druh, ale genetické výzkumy potvrdily, že se jedná o poddruh zebry stepní. Vyskytovala se v jižní Africe. V přírodě byla naposledy pozorována v roce 1878. Poslední kvaga uhynula 12. srpna 1883 v amsterdamské zoo, aniž by si tehdy někdo uvědomil, že je to poslední jedinec svého (pod)druhu na světě. Kvagy byly také zabíjeny kvůli potravní konkurenci s domácími zvířaty. V 80. letech 20. století byl zahájen projekt na obnovení kvagy šlechtěním (nikoliv genetickou manipulací) zebry stepní. Příběh kvagy by měl být varováním, abychom nedopustili podobnou situaci u ostatních zeber. Namále měl i poddruh zebry horské, u něhož ale naštěstí nedošlo k úplnému vyhubení a podařilo se jej zachránit.

Zebry v Zoo Ostrava

V současné době chová Zoologická zahrada a botanický park Ostrava zebry Grévyho, a to již od roku 1973. První mládě této největší a zároveň nejohroženější zebry se v Ostravě narodilo v září 1975. Byl to sameček, ale krátce po porodu uhynul. První úspěšný odchov proběhl o rok později. Jednalo se také o samce. Celkem se v zoo narodilo 39 mláďat, přičemž 26 se jich podařilo odchchovat. Posledním mládětem je samec narozený 3. července (viz foto). Aktuálně čítá stádo šest členů – jednoho chovného samce, čtyři samice a zmíněné loňské mládě.

Kromě zebry Grévyho byly v minulosti chovány v ostravské zoo i další zebry. První byla chována od roku 1954, tedy v době, kdy se zoo ještě nacházela v Ostravě-Kunčičkách. Jednalo se o samici zebry Böhmnovy (Equus quagga boehmi). V historických dokumentech je zmíněna i zebra Chapmanova (Equus quagga chapmani).

Zajímavosti o zebrách

Zebry jsou typické svým černobílým pruhováním (mláďata mají pruhy hnědé). U některých poddruhů se vyskytují hnědé mezipruhy. Tak jako jsou u lidí jedinečné otisky prstů, tak i pruhování srsti je u každého jedince unikátní. Existuje několik teorií vysvětlující, proč jsou zebry pruhované. Může to být kvůli maskování v terénu nebo ke zmatení predátorů nebo pro rozpoznání jednotlivých členů stáda nebo kvůli termoregulaci nebo jako ochrana před bodavým hmyzem.

Test o zebrách

Zájemci si mohou prověřit své znalosti o zebrách obecně i o těch chovaných v ostravské zoo prostřednictvím kvízu. Další aktivity najdete na facebookovém profilu zoo: https://www.facebook.com/ZooOstrava/.
ZOOmag.cz | Mezinárodní den zeber

Populární příspěvky