468x60

Mokřady v Zoo Ostrava

Podobné příspěvky

Mokřady v Zoo Ostrava

Nejen uplynulé suché roky nám ukázaly, že mokřady jsou nejohroženějším biotopem na zeměkouli. Podle mezinárodní klasifikace existuje na světě 16 druhů mokřadů, prameništi počínaje a soustavami rybníků a zatopenými štěrkovnami konče. V případě Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava se jedná jak o rybochovné rybníky, tak o vodní plochy bez rybí osádky. Jsou to tůňky či jezírka vzniklé prohloubením stávajících zamokřených ploch či zvýšením stávajících hrázek. Takový typ mokřadu lze hloubit a vytvářet i ručně, a to nejen v zoologické zahradě, ale po dohodě s majitelem – anebo na své zahradě – kdekoliv na vhodných místech. I ta nejmenší vodní plocha má totiž velký význam pro biodiverzitu v krajině, podporuje živočichy i rostlinstvo zcela závislé na tomto typu prostředí. Bez této pomoci dochází lokálně k jejich úbytku, ale taky k úplnému vymizení.

Do více než 30 tůní a jezírek vzniklých v ostravské zoo se prakticky okamžitě po jejich vytvoření začal stěhovat život. Někteří živočichové svépomocí (brouci, ploštice, chrostíci, pavouci, pošvatky, jepice, korýši), jiní s přispěním vodních ptáků (vodní rostlinstvo a plži). S larvami komárů si poradí jak obojživelníci, tak larvy brouků a vážek. Těch bylo v zoo zatím zjištěno 27 druhů z celkových 72 druhů vážek žijících v ČR.

Hloubka tůní může být různá, až do jednoho metru. Nejcennější partie jsou však mělčiny do 20 cm hloubky. Údržba vodních ploch není náročná, čas od času je třeba vyhrabat nanesený a navátý organický i anorganický materiál. Jinak můžeme tůňky a jezírka ponechat přirozenému vývoji.

Nesmíme zapomenout, že desítky druhů ptáků a savců využívají vodu z mokřadů k pití a koupání. A závěrem připomínáme i důležitý psychologický aspekt – pohled na zahradní jezírko nebo tůňku plnou života nám pomůže zbavit se stresu, vychutnat si klid přírody a přijít na lepší myšlenky.

Pestrý život v mokřadních ekosystémech Zoo Ostrava zachycuje video.


— mokřady — | Zoo Ostrava | zoomag.cz

Populární příspěvky