468x60

Pavilon evoluce v Zoo Ostrava – koktejl evolučních zajímavostí

Podobné příspěvky

Pavilon evoluce

v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava aktuálně obývá přes 400 zvířat v 38 druzích. Jedná se o zástupce různých živočišných skupin – od bezobratlých přes ryby, obojživelníky a plazy až po ptáky a savce. Společné mají to, že jsou z pohledu evoluce něčím zajímaví, jedineční. Moderní chovatelsko-expoziční zařízení bylo otevřeno v dubnu 2015. Vzniklo přebudováním původního pavilonu vodních ptáků z roku 1986.

Pavilon evoluce obývají druhy vyskytující se v deštných lesích západní Afriky. Jsou mezi nimi savci (3 druhy), ptáci (7 druhů), plazi (6 druhů), obojživelníci (2 druhy), nozdratí (1 druh), paprskoploutvé ryby (12 druhů), ale také zástupci bezobratlých živočichů (7 druhů). Atmosféru deštného lesa podtrhuje i bohatá výsadba rostlin, zurčící vodopád a jezírko o objemu 30 000 l. Některé obyvatele pavilonu zachycuje video. Evoluční souvislosti a zajímavosti o chovaných zvířatech prezentuje řada interaktivních vzdělávacích prvků. Nechybí ani kostra šimpanze, model Lucy (včetně modelu její kostry) – nejznámějšího raného hominida Australopithecus afarensis, model latimérie podivné, bahníka západoafrického, pravážky, ďasa mořského, luskouna, žraloka límcového nebo ukázky sbírek jedinečných brouků, motýlů a plžů západní Afriky.

Evoluce je dlouhodobý proces měnící živé organismy, při němž vznikají nové druhy a zanikají staré. Tento proces probíhá pomalu a neustále. Pokud je nějaká vlastnost výhodná pro přežití nebo rozmnožení jedince, je předána potomkům a časem se upevňuje. Adaptace (účelné vlastnosti) se projevují velmi zvolna během mnoha generací (např. latimérie se za posledních 65 milionů let změnily jen nepatrně). Dle Darwina, významného vědce, který je považován za otce evoluce, vznikají adaptace působením tzv. přirozeného (přírodního) výběru.

Přirozený výběr: Během svého života zplodí rodiče větší počet mláďat. Část se jich nedožije dospělosti nebo se nerozmnoží (uhynou v důsledku nemoci nebo predace). Jednotlivá mláďata nejsou identická – dospělosti (a reprodukce) se dožijí ta, která mají lepší vlastnosti (jsou silnější, rychlejší, odolnější vůči nemocem). Vlastnosti organismů se dědí z rodiče na potomka – silnější jedinci budou mít pravděpodobně také silnější potomky.

— Pavilon evoluce — | Zoo Ostrava | zoomag.cz

Populární příspěvky