468x60

Vzácný amazoňan fialovotemenný – nový druh v Zoo Ostrava:

Podobné příspěvky

Amazoňan fialovotemenný

Kolekci papoušků v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava, kterou tvoří přes 20 druhů, doplnil začátkem roku nový druh – amazoňan fialovotemenný. Tento vzácný papoušek je endemitem*) Mexika, kde obývá borovo-dubové lesy podél západního pobřeží až do nadmořské výšky 2000 m.

Početnost divoké populace amazoňana fialovotemenného (Amazona finschi) za posledních 20 let výrazně poklesla, odhaduje se na 4700-6700 dospělých jedinců. K nejzávažnějším příčinám ohrožení patří nelegální odchyt pro obchod s domácími mazlíčky, ale také ztráta jejich přirozeného prostředí. Oblast výskytu tohoto papouška je jednou z nejohroženějších oblastí ve Střední Americe. V Červeném seznamu IUCN je veden v kategorii „ohrožený“ (Endangered) a je chráněn Washingtonskou úmluvou (CITES).

Amazoňan fialovotemenný není vzácný jen ve volné přírodě, ale také v chovech v zoologických zahradách. V rámci Evropy se jedná o osm zoologických zahrad, v České republice je Zoo Ostrava zatím jedinou, která tento druh chová. Přitom chov v těchto ochranářských institucích se v budoucnu může stát jedinou možností, podobně jako u mnoha jiných vyhubením ohrožených druhů, jak tohoto papouška zachovat pro příští generace. Chovatelé v ostravské zoo mají dlouholeté zkušenosti s chovem dalších druhů amazoňanů, proto je velký předpoklad, že i chov nového druhu bude úspěšný.

*) Endemit – organismus vyskytující se pouze na určitém omezeném území.

Amazoňané jsou převážně zeleně zbarvení, středně velcí a podsadití papoušci s poměrně dlouhými křídly a krátkým širokým ocasem. Samci i samice jsou si natolik podobní, že pohlaví lze spolehlivě určit pouze endoskopicky nebo prostřednictvím DNA analýzy (z krve nebo peří). Amazoňan fialovotemenný je velký okolo 35 cm. Pohlavně dospívá ve věku tří až pěti let. Hnízdí v dutinách vysokých stromů od února do května. Samice snáší dvě až čtyři vejce, která inkubuje 26–28 dní. Mláďata jsou vzletná ve věku 8–9 týdnů. Mimo hnízdní sezónu žijí ve skupinách nebo hejnech čítajících stovky ptáků. V přírodě se živí planými fíky a dalšími plody, semeny, pupeny a květy stromů. Průměrně se dožívají 50 let.

Šárka Nováková


Zoo Ostrava | zoomag.cz

Populární příspěvky