468x60

Zahájení hnízdní sezony u supů hnědých – v zoo i ve volné přírodě

Podobné příspěvky

Zahájení hnízdní sezony u supů hnědých

Pár supů hnědých v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava inkubuje na hnízdě vejce. Mládě by se mělo líhnout v následujících týdnech. Velmi dobrá zpráva přišla i z Bulharska, kde zaznamenali hnízdní aktivitu u několika párů ve volné přírodě. Jedná se o jedince odchované v zoologických zahradách a vypuštěné v minulých letech v rámci záchranného programu na obnovu populace tohoto největšího supa Evropy. Zapojena je do něj i zoo v Ostravě.

Evropská volně žijící populace supa hnědého je odhadována na cca 2300–2500 párů. Tento majestátní dravec se vyskytuje hlavně na jihu kontinentu, vzácně může zalétnout i do střední Evropy. Na řadě míst byli supi v minulosti vyhubeni člověkem. V Bulharsku se tento sup sice vyskytoval, ale dlouhá léta nehnízdil.

Cílem mezinárodního repatriačního projektu, do kterého je zapojena i Zoo Ostrava, je obnova hnízdící populace tohoto majestátního dravce, konkrétně v bulharském pohoří Stara Planina. Pomáhá k tomu mimo jiné i vypouštění přirozeně odchovaných jedinců v zoologických zahradách. A výsledky obrovského mnohaletého úsilí se postupně dostavují: po téměř 30 letech byla v oblasti opět zaznamenána hnízdní aktivita u tří párů supů hnědých! Dva páry si budují a dále vylepšují hnízdo na uměle vytvořených „hnízdech“ umístěných na stromech, které supi využívají ke hřadování. Supy bylo možné lokalizovat díky vysílačkám, kterými byli ptáci před vypuštěním opatřeni. U jednoho páru bylo navíc zaznamenáno i páření. Více informací zde.

Bulharští kolegové děkují všem, kteří jim po řadu let s obrovským úsilím pomáhají obnovit hnízdní populaci supů hnědých v Bulharsku, ať už poskytováním supů k vypuštění, sdílením zkušeností, záchranou vypuštěných supů, kteří se dostanou do problémů, nebo mnoha a mnoha dalšími činnostmi.

Zoo Ostrava poskytla pro vypuštění do Bulharska dva přirozeně odchované supy hnědé v letech 2018 a 2019. Oba ptáci ale bohužel zahynuli při své migraci – jeden po pozření otrávené návnady, druhý se pravděpodobně utopil při přeletu nad mořem.

Vypouštění samice symbolicky pojmenované Ostrava v roce 2018 zachycuje video (odchov mláděte rodiči, převoz na vypouštěcí lokalitu, upevnění vysílačky, první lety mladých ptáků).

Chovný pár supů hnědých, který v ostravské zoo pobývá od roku 2006, je zkušený a úspěšně odchoval již sedm mláďat. Kromě dvou mladých ptáků vypuštěných v Bulharsku byl vypuštěn již v roce 2009 samec ve Verdonském kaňonu ve Francii. Zbývající čtyři supi zamířili v rámci Evropského ex situ programu pro supy hnědé do evropských zoologických zahrad, kde pobývají v tzv. seznamovacích voliérách.


Sup hnědý (Aegypius monachus) obývá horská pásma až do výšky 4000 metrů nad mořem v oblasti Blízkého východu, střední Asie a Pyrenejského poloostrova. Zalétá ale i do střední Evropy. Rozpětí křídel může dosáhnout až 285 cm a hmotnost až 12 kg. Tak jako u řady jiných dravců, došlo také u supa hnědého k výraznému poklesu divoké populace. Na ostrově Mallorca byla populace v roce 1980 tvořena posledními 20 ptáky, ale díky jejímu posílení jedinci odchovanými v lidské péči vzrostla na současných 70 ptáků. Ve Francii, kde byl sup hnědý vyhuben úplně, byl zahájen repatriační program v roce 1992, v roce 1997 došlo k prvnímu hnízdění vypuštěných ptáků.

Šárka Nováková

— Zahájení hnízdní sezony u supů hnědých — | Zoo Ostrava | zoomag.cz

Populární příspěvky