468x60

Zoo Ostrava podporuje záchranu hrocha a hrošíka v Africe!

Podobné příspěvky

Zoo Ostrava podporuje záchranu hrocha a hrošíka v Africe!

Zoologická zahrada v Ostravě se stala jako jediná zoo ve střední Evropě oficiálním partnerem jedné z odborných skupin v rámci Mezinárodního svazu ochrany přírody (Specialist Group IUCN SSC), a zařadila se tak mezi devítku zoologických zahrad na světě, které takové partnerství uzavřely. Konkrétně se jedná o Odbornou skupinu pro hrochy (Hippo Specialist Group, HSG), takže může podporovat své vlajkové zvíře – hrocha – přímo v Africe.

K této jedinečné spolupráci vznikl i nový web www.hipposg.org, kde se celosvětová veřejnost může seznámit se záchrannými projekty napříč Afrikou zaměřenými na hrochy obojživelné i hrošíky liberijské. Díky tomuto partnerství bude mít ostravská zoo možnost jako první zoo na světě průběžně sdělovat ty nejčerstvější informace z terénu o hroších a hrošících. Pokud by měli lidé zájem nějaký projekt podpořit nebo se na cokoliv zeptat, na stránkách naleznou i kontaktní email na členy této mezinárodní odborné skupiny. Na otázky bude odpovídat například Jan Pluháček, spolupředseda skupiny a vědecký pracovník ostravské zoo.

„Podpora záchranných projektů a aktivní zapojení do ochrany biodiverzity je hlavním posláním dnešních moderních zoologických zahrad. Proto nezůstáváme pozadu a pozornost upínáme na projekty, ve kterých vidíme smysl. Uzavřením partnerství s odbornou skupinou pro hrochy nyní ostravská zoo podporuje přímo své vlajkové zvíře v jeho přirozeném prostředí,“ říká Jan Pluháček, který také vede Evropskou plemennou knihu pro hrochy.

Zoologická zahrada v Ostravě má v chovu hrochů více než padesátiletou tradici a není proto divu, že se stal hroch v roce 2004 jejím erbovním zvířetem. Zoo se také dlouhodobě úspěšně podílí na řadě dalších in situ projektů.

Šárka Nováková


— záchranu hrocha — | Zoo Ostrava | zoomag.cz

Populární příspěvky