468x60

Zoo Ostrava pomáhá rozšiřovat jedinečné území nově zařazené na Zeleném seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN)

Podobné příspěvky

Zoo Ostrava pomáhá …

Zoo Ostrava se v loňském roce začala zasazovat o rozšíření první lokality ve Vietnamu zařazené na Zelený seznam Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN. Tou je Přírodní rezervace Van Long, jediné místo na světě, kde se vyskytuje životaschopná populace kriticky ohroženého primáta langura Delacourova. Ostravská zoo chce nyní díky letos získanému mezinárodnímu grantu pomoci prosadit oficiální ochranu i pro oblast sousedící s rezervací Van Long, kde se tito vietnamští endemité v malém počtu rovněž vyskytují. Tato oblast je momentálně vážně ohrožena plánovaným rozvojem infrastruktury a těžby.

ZOO Ostrava pomáhá – začala usilovat o rozšíření území nově zařazeného na Zelený seznam Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN Green List)1. Tím je Přírodní rezervace Van Long na severu Vietnamu, rozkládající se v malebné mokřadní krajině krasových vápencových hor obklopených jezery a řekami asi 85 km jižně od hlavního města země, Hanoje. Díky úspěšné ochraně a jejímu přínosu pro místní komunity byla rezervace Van Long na zmíněný Zelený seznam v minulém roce zařazena jako vůbec první ve Vietnamu. Toto chráněné území o velikosti 3000 ha zahrnující 1000 ha vodní plochy je jediným místem na světě, kde se vyskytuje životaschopná populace kriticky ohroženého primáta langura Delacourova. Právě ochrana těchto endemitů Vietnamu je jednou z hlavních motivací snah o rozšíření této unikátní lokality, do nichž se zapojuje i ostravská zoologická zahrada (ZOO Ostrava pomáhá).

V roce 2020 získala Zoo Ostrava od koalice na ochranu kriticky ohrožených zvířat jihovýchodní Asie nazvané Asian Species Action Partnership (ASAP) finanční prostředky na aktivity s cílem rozšířit rezervaci Van Long o další hodnotný habitat o rozloze přibližně 1000 ha. Náplní grantu jsou terénní průzkumy oblasti sousedící s Van Long, v níž má být letos zahájen rozvoj infrastruktury a těžba vápence. „Terénní průzkumné aktivity, které na lokalitě probíhají právě v tuto chvíli, by měly přinést informace o počtech a způsobu života tamních langurů Delacourových, a poskytnout tak vědecké podklady pro další vymáhání urgentně potřebné ochrany toto území,“ vysvětluje koordinátor mezinárodních in situ projektů Zoo Ostrava František Příbrský. Ostravská zoologická zahrada se na ochraně langurů Delacourových v této oblasti podílí již od roku 2019, a to právě podporou terénního výzkumu s cílem vyhodnotit celkový stav populace tohoto vzácného endemického primáta ve Vietnamu nebo šířením povědomí o potřebě ochrany celé rezervace Van Long. „S myšlenkou zapojení Zoo Ostrava do aktivit na ochranu langurů Delacourových přišel nedávno zesnulý ředitel naší zahrady Petr Čolas společně s vedoucím projektu a svým dlouholetým přítelem Tilem Nadlerem, který se ochraně ohrožených primátů ve Vietnamu věnuje již několik desítek let,“ dodává Kateřina Holubová, pracovnice ochrany přírody a propagace v Zoo Ostrava. Dalšími partnery pro rozvoj a ochranu Van Long jsou vedle Zoo Ostrava také Frankfurt Zoological Society, Fauna & Flora International a Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN).

Šárka Nováková, foto T. Nadler

ZOO Ostrava pomáhá | zoomag.cz

Populární příspěvky